Twój lokalny portal

Regulamin
1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania strony www.BiskupiceOlawskie.pl
2. Portal ma na celu propagowanie lokalnych działań społecznych oraz promowanie wsi Biskupice Oławskie.
3. Każdy użytkownik ma prawo do zarejstrowania bezpłatnego konta.
   3.1 Rejestracja konta jest dobrowolna.
   3.2 Dane użytkowników są przechowywane w sposób zaszyfrowany i niedostępny dla osób nieuprawnionych.
   3.3 Rejestracja wymaga potwierdzenia adresu email.
   3.4 Każdy potencjalny użytkownik z chwilą rejestracji zobowiązany jest zapoznać się z treścią regulaminu i może podejmować dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień.
4. Wszystkie opublikowane treści pozostają własnością użytkowników - serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za materiały, treści i wiarygodność danych osobowych i prawdziwość informacji zamieszczonych przez użytkowników.
6. Umieszczanie przez użytkowników na stronach serwisu treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc jest niedopuszczalne.
5. Umieszczanie przez użytkowników portalu treści uznanych powszechnie za obraźliwe, naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszające zasady Netykiety jest niedopuszczalne. Niedozwolone jest również zamieszczanie jakichkolwiek danych osobowych (nazwiska, adresy, telefony itd.) innych osób lub firm bez ich zgody.
7. Umieszczanie przez użytkowników w komentarzach i opiniach przekazów reklamowych oraz antyreklamowych jakichkolwiek firm czy osób a także wpisów, treści, komentarzy, informacji godzących w interes portalu lub dyskredytujących działalność serwisu jest niedopuszczalne.
8. Wykupienie konta premium jest dobrowolne.
   8.1 Koszt wykupienia konta jest ponoszony jednorazowo.
   8.2 Opłata jest uiszczana za możliwość skożystania z rozszerzonej funkcjonalności serwisu.
   8.3 Koszt pobierany za usługi premium może być dowolnie zmieniany.
9. Zarejstrowanie konta jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie drogą mailową każdego typu wiadomości, od informacyjnych po reklamowe. 10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.03.2013 r.
Korzystanie z witryny BiskupiceOlawskie.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Więcej informacji można znaleźć w polityce plików cookies.
Akceptuję Politykę plików cookies ( ukryj to powiadomienie )